Informuję, iż w dniu 9 listopada 2021 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Ciąg dalszy prac nad propozycją stawek podatków i opłat lokalnych dla Gminy Chynów na rok 2022.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal