Trwa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Gmina Chynów przy udziale środków unijnych kontynuuje realizację projektu inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chynów”. Obecnie prowadzone są następujące prace:

- w Szkole Podstawowej w Sułkowicach: ocieplanie ścian i stropodachu, montaż energooszczędnego oświetlenie Led, montaż instalacji fotowoltaicznej.

- w Ośrodku Zdrowia w Chynowie: ocieplanie stropodachu i piwnic, wymiana grzejników, montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wkrótce rozpocznie się również remont w Szkole Podstawowej w Drwalewie.

Na realizację inwestycji Gmina Chynów uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie ponad 1,9 mln zł.