Informuję, iż w dniu 29 grudnia 2021 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z potrzebami inwestycyjnymi w zakresie remontów dróg gminnych na rok 2022.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal