Informuję, iż w dniu 7 grudnia 2021 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z projektem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chynów na lata 2021 – 2030”
  2. Praca nad projektem budżetu gminy na rok 2022.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal