Dnia 19 listopada 2021r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 0-VIII.

Celem konkursu było:

    • popularyzowanie wielobarwnej poezji dziecięcej,

    • promowanie talentów recytatorskich,

    • kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,

    • rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

W konkursie wzięło udział 18 recytatorów. Konkurs przebiegał w serdecznej i miłej atmosferze. Występom dzieci towarzyszyły jednak wielkie emocje. Wybór laureatów był niełatwy, ponieważ wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom.

        Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniała Komisja Konkursowa, której przewodniczyły organizatorki p. Edyta Adaszewska i p. Natalia Krawczak

      Wyłonieni zostali następujący zwycięzcy:

W kategorii klas 0-III

I miejsce - Wiktoria Kowalska kl. I

II miejsce - Karolina Rydel kl. I i Krzysztof Postek kl. III

III miejsce - Przemysław Rydel kl. 0 i Franciszek Stefańczyk kl. 0


W kategorii klas IV - VIII

I miejsce - Wioletta Postek kl. V

II miejsce - Sylwia Postek kl. IV

III miejsce - Katarzyna Stelmasiak kl. V