Informuję, iż w dniu 14 grudnia 2021 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji: Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Oświaty i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Wytypowanie dróg do współfinansowania z Urzędem Marszałkowskim.
  2. Zapoznanie się z potrzebami dotyczącymi inwestycji drogowych na rok 2022.
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chynów.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Łukasz Grochal

Przewodnicząca komisji
Oświaty i Porządku Publicznego
Teresa Świątkowska