Informuję, iż w dniu 18 stycznia 2022 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chynowie poprzez zmianę siedziby i likwidację oddziałów przedszkolnych.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodnicząca komisji
Teresa Świątkowska