Informuję, iż w dniu 18 stycznia 2022 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie komisji Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad:

  1. otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
  2. podsumowanie wydatków poniesionych na utrzymanie i naprawę urządzeń wodnych
  3. sprawy różne i wolne wnioski

Przewodniczący komisji
Norbert Stasiak