Informuję, iż w dniu 11 stycznia 2021 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Informacja dotycząca możliwości złożenia wniosków w zakresie Polskiego Ładu. Wytypowanie zadań inwestycyjnych.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal