Gmina Chynów pozyskała dofinansowanie w kwocie 90 tys. złz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”

Jednocześnie przeznaczając na ten cel kolejne ok. 90 tys. zł środków własnych

Z dofinansowania, wykonamy w tym roku następujące inwestycje:
  Zakup sprzętu dla sołectwa Dobiecin
  Remont Sali w budynku OSP
  Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Drwalewice, Węszelówka, Pieczyska, Zalesie, Adamów Rososki, Przyłom, 
Nowe Grobice