W dniu 20.06.2022r. dokonano odbioru drogi na odcinku Michalczew – Watraszew. Koszt inwestycji wyniósł 558 tysięcy. 

W odbiorze uczestniczył wójt Gminy Chynów Tadeusz Zakrzewski, pracownicy urzędu Gminy Chynów, przedstawiciel Gminy Warka Jacek Nazorek, inspektor nadzoru Leszek Kuna, wykonawca Stanisław Sowiński. Zadanie było realizowanie wspólnie z Gminą Warka.