W dniu 25 lipca 2022 r. Wójt Gminy Chynów podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chynów w 2022 r.”.

Dofinansowanie wynosi 35.000,00 zł. W ramach zadania planowany jest odbiór 160 ton wyrobów azbestowych.

Zainteresowanych bezpłatnym odbiorem eternitu zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy.