Informuję, iż w dniu 22 lipca 2022 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Informacja dotycząca przyznanego dofinansowania na przebudowę dróg w miejscowości Drwalew.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący  komisji
Łukasz Grochal