Informuję, iż w dniu 5 sierpnia 2022 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przekazanie informacji z otwarcia ofert w sprawie realizacji zamówienia pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1674W Budziszynek – Zalesie przez miejscowość Piekut.
  2. Omówienie zadań inwestycyjnych realizowanych przy współfinansowaniu ze Starostwem Powiatowym w Grójcu.
  3. Zapoznanie się z proponowanym porządkiem obrad XXXVII sesji Rady Gminy.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal