Informuję, iż w dniu 5 września 2022 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie z treścią petycji i skargi, które wpłynęły do komisji.
  2. Rozpatrzenie pism i zajęcie stanowiska w sprawach.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Krzysztof Wojda