21 września miała miejsce robocza wizyta nadbryg. Jarosława Nowosielskiego Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego ze strażakami ochotnikami z OSP Chynów

Spotkanie było okazją do zapoznania się z warunkami lokalowymi, stanem wyposażenia w sprzęt specjalistyczny oraz potrzebami jednostki OSP.

Nadbryg. Jarosław Nowosielski wręczył list gratulacyjny dla Prezesa OSP Adama Jędrzejczyka oraz Wiceprezesa OSP Mirosława Zawiślaka w dowód uznania za szczególne zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Druh Mirosław Zawiślak w szeregach OSP Chynów jest od 1992r. Jest najaktywniejszym bojowo strażakiem OSP w Gminie Chynów, w ciągu ostatnich pięciu lat brał udział 580 razy w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Ponadto życzył strażakom oraz ich rodzinom zdrowia, pomyślności w realizacji zamierzonych celów, zarówno w życiu prywatnym, jak i służbowym oraz podziękował za zaangażowanie i profesjonalizm podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Komendantowi podczas wizytacji towarzyszyli:

- Stanisław Karczewski - Senator Rzeczypospolitej Polskiej,

- Zbigniew Sobieraj - Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

- mł. bryg. Marcin Błoński - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu