Informuję, iż w dniu 16 września 2022 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Informacja dotycząca realizacji inwestycji na terenie gminy.
  2. Omówienie proponowanego porządku obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Chynów.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal