Informuję, iż w dniu 15 listopada 2022 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych dla Gminy Chynów na rok 2023.
  2. Ustalenie terminu i omówienie proponowanego porządku obrad XL sesji Rady Gminy.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal