Informuję, iż w dniu 29 listopada 2022 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Praca nad projektem budżetu Gminy Chynów na rok 2023.
  2. Dyskusja nad możliwością przeniesienia „kopca” - ziemi z pól bitewnych położonego w miejscowości Chynów.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal