Drodzy Mieszkańcy! 


Wszystkie osoby, które zadeklarowały kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku 2022r. oraz korzystają ze zwolnienia z części opłaty proszeni są o obowiązkowe wypełnienie poniższej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) w kompostownikach przydomowych na terenie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w 2022 roku. Dane z ankiet są niezbędne do prawidłowego sporządzenia sprawozdania dotyczącego odpadów komunalnych za 2022 r. oraz znacząco przyczynią się do osiągnięcia pożądanego poziomu recyklingu.

Wypełnioną ankietę należy przekazać lub odesłać do Biura Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” 05-600 Grójec ul. Plac Wolności 12, Urzędu Gminy właściwego dla miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@zmnatura.pl do dnia 20.02.2023 r.
Druk ankiety można pobrać w Biurze Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA”, w Urzędach Gmin będących uczestnikami Związku oraz na stronie www.zmnatura.pl, nr tel. 48 332 94 65.