Informuję, iż w dniu 17 stycznia 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z potrzebami i wytypowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2023:
    • remonty dróg powiatowych;
    • remonty dróg gminnych.
  2. Propozycja zadań do realizacji w roku 2023, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal