Informuję, iż w dniu 23 stycznia 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Podział środków finansowych przeznaczonych na zakup tłucznia.
  2. Wytypowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2023:
    • remonty dróg gminnych.
  3. Omówienie proponowanego porządku obrad XLIII sesji Rady Gminy Chynów.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal