Wójt Gminy Chynów podaje do wiadomości:

1) terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów na rok szkolny 2023/2024;
2) terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych określone w n/w dokumentach:

- Zarządzeniu nr 6/2023 Wójta Gminy Chynów z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznego  przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.
- Uchwale nr XXII/141/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chynów.
- Uchwale nr XXII/142/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Chynów.
- Uchwale nr XXX/218/2021 Rady Gminy Chynów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chynów.
Wójt Gminy 
(-) Tadeusz Zakrzewski


Chynów, dnia 23.01.2023 r.