09.10.2020 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chynowie został oficjalnie przekazany sprzęt zakupiony z programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Chynów”. Sprzęt o wartości 20 007,84 zł został sfinansowany przez WFOŚiGW w kwocie 14 999,88 oraz Gminę Chynów 5007,96. Uroczystego przekazania dokonał Wójt Gminy Chynów pan Tadeusz Zakrzewski. Koordynatorem projektu jest Mateusz Grochal.

Zakupiono następujący sprzęt: Wąż tłoczny W-75 10 sztuk, W – 52 10 szt. Prądownice Rosenbauer Rb 101 2 sztuki, rozdzielacz kulowy 2 szt. Hełmy z latarkami 4 sztuki i 2 pary butów strażackich.

Zakupiony sprzęt przyczyni się do poprawy gotowości bojowej OSP Chynów