Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Harmonogram rejestracji

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat

od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat


Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r. O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco.


Z dniem 25 stycznia w przychodni w Drwalewie przy ul. Grójeckiej zostanie uruchomiony stacjonarny punkt szczepień i rozpoczną się szczepienia - w pierwszej kolejności - zarejestrowanych seniorów powyżej 80. roku życia.

Ze względu na liczbę dostarczonych szczepionek (do punktów w całym kraju), w pierwszym tygodniu (od 25 stycznia) zaszczepione będzie tylko 30 osób.


Jeżeli jest już Twój etap rejestracji (od 15.01 - osoby powyżej 80. roku życia, od 22.01 - osoby powyżej 70. roku życia), masz 3 możliwości zapisu na szczepienie:

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989(należy przygotować PESEL);

2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov. (dostępny jest na pacjent.gov.pl, wymaga posiadania profilu zaufanego);

3. Skontaktuj się z bezpośrednio z przychodnią w Chynowie (przy pomocy infolinii 514-972-369 lub osobiście) czynną w godzinach 8.00-18.00


Dla osób w wieku 18-69 lat od 25 stycznia będzie dostępny on-line formularz zgłoszenia na stronie www.gov.pl/szczepimysie/ Po wypełnieniu formularza Pacjent otrzyma na swojej poczcie wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia. Kiedy rozpocznie się rejestracja dla grupy wiekowej Pacjenta, zostanie do niego przesłana wiadomość o wystawionym e-skierowaniu. O terminie rejestracji dla młodszych osób niż 70 lat poinformujemy, gdy ukaże się odpowiedni komunikat.


Wszystkie bieżące informacje można uzyskać na tronie

https://www.gov.pl/web/szczepimysie


     

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19, Gmina Chynów uruchomiła od dnia 15 stycznia 2021r. infolinię o numerze 514-972-369.

Pod tym numerem telefonu będzie można uzyskać również informację na temat  transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. 


Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień 

• osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

• osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;