W dniu 9 sierpnia 2021 r. dokonano odbioru końcowego zadania polegającego na przebudowa drogi gminnej Nr 160314W na odcinku Staniszewice – Ludwików. W odbiorze uczestniczyli Wójt Gminy Chynów Tadeusz Zakrzewski, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Mróz, radni Konrad Buczek, Tadeusz Dobrzyński, inspektor nadzoru Leszek Kuna oraz przedstawiciel wykonawcy. Wykonawcą powyższego zadania była firma STRABAG Sp. z o.o. Oddziała Kielce – Radom.

Wykonana zostałanawierzchnia bitumiczna o szerokości 5 m z poboczami z kruszywa łamanego o szerokość 2 x 75 cmna długości 1829,96 mb m. Projekt dofinansowany jest w ramach środków z Rządowego funduszu rozwoju dróg. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 415 942,67 w tym kwota dofinasowanie 991 159,86 zł.

Realizacja inwestycji korzystnie wpłynie na rozwój obszarów wiejskich i komfort życia okolicznych mieszkańców poprzez zapewnienie stałego ciągu komunikacyjnego. Ułatwiony będzie transport towarów, płodów rolnych, możliwy będzie szybszy dojazd służb ratowniczych.