Urząd Gminy w Chynowie zaprasza 

do Punktu Konsultacyjnego dotyczącego programu 

„Czyste Powietrze”, 

który będzie czynny 

od poniedziałku do piątku 

w godzinach 10:00- 12:00

w Budynku Urzędu Gminy w Chynowie 

(Budynek A pokój numer 105) 

Cel Programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.