Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie z dnia 22 lutego 2016r.Informacjao wynikach otwartego konkursu ofertogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy ChynówNr 9/2016 z dnia 29 stycznia...

WIĘCEJ 2016-02-22
Otwarty konkurs ofert - organizacja lokalnego konkursu grantowego

Otwarty konkurs ofert - organizacja lokalnego konkursu...

Ogłoszenie z dnia 17 lutego 2016r.Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U....

WIĘCEJ 2016-02-18
Otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2016

Otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie...

Ogłoszenie z dnia 29 stycznia 2016r.Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U....

WIĘCEJ 2016-01-29