Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert - LKG

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert -...

Ogłoszenie z dnia 13 kwietnia 2017r.Informacjao wynikach otwartego konkursu ofertogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy ChynówNr 19/2017 z dnia 20 marca...

WIĘCEJ 2017-04-13
Otwarty konkurs ofert - organizacja lokalnego konkursu grantowego

Otwarty konkurs ofert - organizacja lokalnego konkursu...

Ogłoszenie z dnia 20 marca 2017r.Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U....

WIĘCEJ 2017-03-20
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie z dnia 31 stycznia 2017r.Informacjao wynikach otwartego konkursu ofertogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy ChynówNr 2/2017 z dnia 5 stycznia...

WIĘCEJ 2017-02-01
Powołano Komisję Konkursową

Powołano Komisję Konkursową

Wójt Gminy Chynów informuje, iż Zarządzeniem nr 6/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. powołano Komisję Konkursową opiniującą oferty na realizację zadań...

WIĘCEJ 2017-01-30
Nabór członków do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej

Wójt Gminy Chynów ogłasza nabór członków do komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej.Członkiem...

WIĘCEJ 2017-01-05
Otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2017

Otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie...

Ogłoszenie z dnia 5 stycznia 2017r.Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U....

WIĘCEJ 2017-01-05