Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017roku

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Chynów...

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) organ...

WIĘCEJ 2018-06-01
Informacja w sprawie Programu współpracy na rok 2017

Informacja w sprawie Programu współpracy na rok...

W dniu 29 listopada 2016r. na XX sesji Rady Gminy uchwalono Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na...

WIĘCEJ 2016-12-05
Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji rocznego programu współpracy...

OgłoszenieWójt Gminy Chynów informuje, iż zakończyły się konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z...

WIĘCEJ 2016-10-17
II – etap konsultacji Programu Współpracy na 2017 rok.

II – etap konsultacji Programu Współpracy na...

Ogłoszenie z dnia 19 września 2016r.Wójt Gminy Chynów ogłasza II-gi etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami...

WIĘCEJ 2016-09-19
I – etap konsultacji Programu Współpracy na 2017 rok.

I – etap konsultacji Programu Współpracy na...

Ogłoszenie z dnia 11 sierpnia 2016r.Wójt Gminy Chynów ogłasza I-szy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami...

WIĘCEJ 2016-08-11