W dniu 9 listopada 2018r. na XLII sesji Rady Gminy uchwalono Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019r.