Rozpoczęła się modernizacja oczyszczalni ścieków w Sułkowicach​

Rozpoczęła się modernizacja oczyszczalni ścieków w Sułkowicach​

W gminie Chynów rozpoczęto roboty budowlane związane z „Modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem...

WIĘCEJ 2018-07-13
Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o...

W związku z realizacją projektu: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów...

WIĘCEJ 2018-05-10
Informacja dot. projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych”

Informacja dot. projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni...

Gmina Chynów informuje, że w dniu 17.11.2017 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót objętych...

WIĘCEJ 2017-11-20
Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu

Gmina Chynów informuje, że w dniu 01.06.2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została umowa...

WIĘCEJ 2017-06-19