Słonecznie 4°C

Halszki, Heleny, Karola

Aktualności

Święto Matematyki w Centrum Nauki Kopernik

Święto Matematyki w Centrum Nauki Kopernik

  Niebanalne, wyjątkowe, otwierające głowy młodszych i starszych uczniów na piękno liczb. Takie były projekty w ramach pilotażowej edycji Programu mPotęga prowadzonego przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć - tak wyraziła się na temat   projektów matematycznych kapituła oceniająca wnioski.

02-03-2015

Otwarty konkurs ofert - organizacja konkursu grantowego

Otwarty konkurs ofert - organizacja konkursu grantowego

  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) 

 
Wójt Gminy Chynów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
w 2015 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego

23-02-2015

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Chynowie na rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Chynowie na rok szkolny 2015/2016

  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Chynowie w terminie od 23.02.2015r. do 13.03.2015r. ogłasza nabór do oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Chynowie dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia.
Wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły: zspchynow.szkolnastrona.pl, na stronie internetowej gminy lub w sekretariacie szkoły.
Do wniosku należy dołączyć właściwe oświadczenia.

Źródło: ZS-P w Chynowie

20-02-2015

Walentynki w Budziszynku

Walentynki w Budziszynku

  Z okazji Dnia Zakochanych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku zorganizowana została poczta walentynkowa.

 

Źródło: PSP w Budziszynku

13-02-2015

23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

  „Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów”. Tak brzmiał temat 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Źródło: Katarzyna Ptasiewicz

13-02-2015

HEJ DZIECI, JEŚLI CHCECIE ZOBACZYĆ SMERFÓW LAS ……

HEJ DZIECI, JEŚLI CHCECIE ZOBACZYĆ SMERFÓW LAS ……

  Na takie zaproszenie odpowiedziały przedszkolaki z przedszkola „Bociek” w Chynowie,   przedszkola w Konarach oraz klasa IV   PSP w Zalesiu. W piątek, 6 lutego, zespół teatralny „Akcja” działający w Gminnym Domu Kultury w Chynowie zaprezentował spektakl opracowany na podstawie bajek o smerfach. 

 

Źródło: DK w Chynowie

<   >