Zachmurzenie 20°C

Bogny, Walerii, Witalisa

Aktualności

17-04-2015

Porządek obrad IV sesji Rady Gminy

Porządek obrad IV sesji Rady Gminy

  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594. z późn. zm. ) oraz § 27 ust. 6 Statutu Gminy Chynów zwołuję IV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Chynów, która odbędzie się w sali konferencyjnej GDK, dniu 21 kwietnia 2015 r. o godzinie 9:00

Źródło: Zofia Fabijańska

09-04-2015

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do współpracy

  Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości obecnie realizuje projekt „Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim" nr POKL.05.04.02-00-116/14 pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

<   >