Kolejne 169 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chynów

Kolejne 169 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na...

Gmina Chynów zakończyła projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W miejscowościach nie mających dostępu do kanalizacji sanitarnej...

WIĘCEJ 2022-08-31
Podpisanie umowy z wykonawcą zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chynów”

Podpisanie umowy z wykonawcą zadania: „Budowa przydomowych...

Gmina Chynów informuje, że w dniu 30 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy Chynów podpisał umowę na wykonanie 169 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonawcą...

WIĘCEJ 2021-08-31
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów...

Typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa” Nazwa operacji: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i...

WIĘCEJ 2021-06-14
Informacja o podpisaniu umowy dotacji

Informacja o podpisaniu umowy dotacji

Gmina Chynów informuje, że w dniu 14 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Chynów podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki...

WIĘCEJ 2021-06-14