Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Machcinie
Machcin 24, 05-650 Chynów
tel., fax (48) 661 41 05

e-mail:szkolamachcin@wp.pl

Dyrektor:
Ewa Salomońska


Początki Publicznej Szkoły Podstawowej w Machcinie, sięgają roku 1920, kiedy to we wsi Orzechów została założona czteroklasowa szkoła publiczna. W latach 1927–1937 kolejne siedziby placówki znajdowały się w miejscowościach Grabina oraz Staniszewice. Budynek, w którym szkoła znajduje się obecnie, został oddany do użytkowania w 1937 roku. W latach 1993 – 1994 siedziba placówki została przebudowana i przeszła gruntowny remont.
Od 2005 roku szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową z 10 stanowiskami w systemie sieciowym ze stałym łączem internetowym, wykorzystywaną do nauki informatyki w klasach I-VI oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
31 maja 2007 roku odbyła się jedna z najważniejszych uroczystości
w historii Publicznej Szkoły Podstawowej w Machcinie. W tym dniu szkoła otrzymała imię wielkiego Polaka – Jana Pawła II.
W 2009 roku, z inicjatywy pani Dyrektor Hanny Rębiś, powstał projekt dalszej rozbudowy budynku, który, dzięki wsparciu Rady Gminy Chynów, Rady Rodziców oraz sponsorów, zaowocował połączeniem, rozdzielonych dawniej, części szkoły. 14 stycznia 2010 roku oddano do użytku nową salę lekcyjną, pokój nauczycielski oraz dodatkową łazienkę i przede wszystkim salę gimnastyczną, której do tej pory placówka była pozbawiona. Zostały wymienione drzwi wejściowe oraz okna w wyremontowanej części budynku. Do nowych sal lekcyjnych zakupiono pełne wyposażenie.
W 2010 roku szkoła wzbogaciła się również o wspaniały ogródek jordanowski.
Łącznie placówka posiada 6 sal dydaktycznych (w tym: bibliotekę, salę komputerową, salę gimnastyczną) 2 boiska do gier zespołowych oraz bogato wyposażony ogródek jordanowski dla najmłodszych.
Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Machcin, Dobiecin, Rososz, Rososzka, Zbyszków, Jurandów, Staniszewice, Kozłów, Orzechów, Adamów. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w systemie jednozmianowym w godzinach od 8.05 - 15.20. Ponadto uczniowie korzystają nieodpłatnie z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych: chóru szkolnego, kół przedmiotowych, artystycznych i sportowych oraz nauki pływania na basenie w Górze Kalwarii. W ramach zajęć wspomagających realizację programu dydaktycznego, szkoła organizuje wyjazdy na spektakle teatralne, seanse filmowe, na wystawy oraz do muzeów.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowany zespół 13 nauczycieli w tym, 9 w pełnym wymiarze godzin. Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do zajmowanych stanowisk pracy. osób ukończyło studia podyplomowe i uzyskało uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu. Nauczyciele ubiegają się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Personel szkoły uzupełnia 2 pracowników obsługi.

W roku szkolnym 2010/2011 do szkoły uczęszcza 67 uczniów.
Nasi uczniowie rokrocznie zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych organizowanych na terenie naszej gminy, jak i poza nią.
Dzieci chętnie korzystają z aktywnych form odpoczynku zimowego organizowanego przez kadrę pedagogiczną przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz studentów zrzeszonych wokół idei wolontariatu w programie „Projektor”.
Szkoła posiada swój sztandar, własną obrzędowość i ceremonie. Stałym elementem życia placówki są uroczystości oraz imprezy szkolne i klasowe, które skupiają i integrują członków społeczności lokalnej. Wiele z nich ma charakter międzypokoleniowy. Szkoła często gości w swoich progach przedstawicieli kościoła oraz władz lokalnych. Bardzo dobrze układa się współpraca placówki z władzami Gminy Chynów. Ponadto szkoła współpracuje z powodzeniem z parafią NNMP w Rososzy, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Zakładem Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, Ochotniczą Strażą Pożarną w Machcinie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Warce. Na uwagę zasługuje prężnie działająca Rada Rodziców, której liczne inicjatywy wzbogacają ofertę szkoły i stanowią ważny element aktywizacji społeczności lokalnej.
W szkole panuje atmosfera przyjaźni i współpracy.