Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022roku

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Chynów...

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.)...

WIĘCEJ 2023-05-23
Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji rocznego programu współpracy...

Ogłoszenie z dnia 28 października 2021r. Ogłoszenie Wójt Gminy Chynów informuje, iż zakończyły się konsultacje projektu rocznego programu współpracy...

WIĘCEJ 2021-10-28
II – etap konsultacji Programu Współpracy na 2022rok

II – etap konsultacji Programu Współpracy na...

Ogłoszenie z dnia 22 września 2021r. Wójt Gminy Chynów ogłasza II-gi etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami...

WIĘCEJ 2021-09-22
I – etap konsultacji Programu Współpracy na 2022rok

I – etap konsultacji Programu Współpracy na...

Ogłoszenie z dnia 12 sierpnia 2021r. Wójt Gminy Chynów ogłasza I-szy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami...

WIĘCEJ 2021-08-12