Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy
w Sułkowicach
Sułkowice, ul. Ogrodowa 38A
05-650 Chynów
tel. (48) 6615910

Dyrektor:
mgr Agnieszka Gregorek

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sułkowicach to typowa tysiąclatka. Funkcjonuje od 1 września 1964 roku. W latach 1964 - 1998 nosiła imię sierżanta MO - Władysława Bakuły, a od września 2004 patronem szkoły jest Jan Brzechwa.
Szkołą kierowało w ciągu 40 lat 5 dyrektorów, pracowało w niej ok. 70 nauczycieli, uczęszczało do niej do dnia dzisiejszego 1315 uczniów.
W szkole funkcjonuje 6 oddziałów szkolnych i 1 oddział przedszkolny. Razem uczy się tutaj ok. 140 uczniów. Obecnie pracuje 15 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Wszyscy nauczyciele mają wykształcenie wyższe magisterskie, pedagogiczne. Siedmioro nauczycieli jest dyplomowanych, troje mianowanych, i pięcioro kontraktowych.
Od września 2000r na skutek starań dyrektora szkoły i rodziców powstała w szkole pracownia komputerowa z kilkoma stanowiskami. Obecnie mamy już 21 stanowisk komputerowych i stałe łącze internetowe. Uczniowie bardzo chętnie korzystają z pracowni w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych.
W naszej szkole uczniowie chętnie uczęszczają na organizowane dla nich zajęcia pozalekcyjne, takie jak: SKS-y, kółko teatralne, informatyczne, przyrodnicze (LOP), gimnastykę korekcyjną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne.
Uczniowie biorą udział w wielu konkursach i zawodach sportowych i odnoszą sukcesy na szczeblu gminnym, rejonowym i wojewódzkim. Szczególne sukcesy nasi uczniowie odnoszą w konkursach recytatorskich, konkursach plastycznych, rozgrywkach w piłkę nożną, biegach.
Społeczność szkolna jest bardzo zróżnicowana. Nasi uczniowie wywodzą się z bardzo różnych rodzin: inteligenckich, robotniczych i rolniczych.
Wiele rodzin bardzo angażuje się w życie szkoły, bierze udział w różnych uroczystościach szkolnych, rodzice współdecydują o wszystkich ważnych w szkole wydarzeniach i pomagają w organizacji wielu imprez organizowanych przez szkołę. Na szczególną uwagę zasługują duże imprezy środowiskowe zorganizowane przez szkołę: w roku 2000 - festyn z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z okolicznych szkół, w roku 2003 - festyn rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka, we wrześniu 2004 - impreza jubileuszowa z okazji 40-lecia szkoły, w 2006 r festyn z okazji Święta Szkoły, w 2007r impreza środowiskowa pod hasłem „ Europa da się lubić”, a w 2009 –” Piękna nasza Polska cała” Oprócz czynnego udziału w imprezach szkolnych rodzice przyczynili się również do wyremontowanie naszej placówki, pozyskując i przekazując szkole fundusze na niektóre remonty i angażując się osobiście w prace remontowe na terenie szkoły.
W ostatnich latach w szkole zostały wymienione okna, dach, podłoga na korytarzach i niektórych klasach, odnowiona elewacja, wymieniona instalacja elektryczna, pomalowane wszystkie pomieszczenia szkolne, wyremontowane ogrodzenie przed szkołą. Przed budynkiem szkolnym powstały kolorowe rabaty.