Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018roku

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Chynów...

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) organ...

WIĘCEJ 2019-05-31
Informacja w sprawie Programu współpracy na rok 2018

Informacja w sprawie Programu współpracy na rok...

W dniu 21 listopada 2017r. na XXXI sesji Rady Gminy uchwalono Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na...

WIĘCEJ 2017-11-21
Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji rocznego programu współpracy...

Ogłoszenie z dnia 16 października 2017r. Ogłoszenie Wójt Gminy Chynów informuje, iż zakończyły się konsultacje projektu rocznego programu współpracy...

WIĘCEJ 2017-10-17
II – etap konsultacji Programu Współpracy na 2018 rok.

II – etap konsultacji Programu Współpracy na...

Ogłoszenie z dnia 19 września 2017r. II – etap konsultacji Programu Współpracy na 2018 rok. Wójt Gminy Chynów ogłasza II-gi etap konsultacji Rocznego...

WIĘCEJ 2017-09-19
I – etap konsultacji Programu Współpracy na 2018 rok

I – etap konsultacji Programu Współpracy na...

Ogłoszenie z dnia 4 sierpnia 2017r. Wójt Gminy Chynów  ogłasza I-szy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami...

WIĘCEJ 2017-08-07