Otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2020

Otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie...

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm. )...

WIĘCEJ 2020-01-08