Ogłoszenie z dnia 4 lutego 2020r.

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Chynów

Nr 3/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinach:

Zadanie 1 - karate na terenie Gminy Chynów- ofertę Klubu Sportowego „GROT” 05-650 Chynów, ul. Sportowa 3 – kwota dotacji 30.000zł

Zadanie 2 - piłka nożna na terenie Gminy Chynów – ofertę Gminnego Klubu Sportowego 05-650 Chynów, ul. Wolska 6 – kwota dotacji 70.000zł

Wójt Gminy Chynów

(-)Tadeusz Zakrzewski

Pliki do pobrania