W tym roku (2006) zakończyła się 5-letnia kadencja statutowych władz Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Chynowie. Na początku roku we wszystkich siedmiu jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy odbyły się zebrania sprawozdawczo - wyborcze, podczas których wybrano nowe władze statutowe organizacji oraz delegatów na zjazd gminny.

9 czerwca 2006 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chynowie, zebrali się delegaci z poszczególnych jednostek OSP Gminy Chynów, aby podsumować minioną kadencję, udzielić zarządowi absolutorium, wybrać władze na kolejna kadencję oraz uchwalić program działania na lata 2006 - 2010. W Zjeździe Gminnym ZOSP RP w Chynowie uczestniczyli liczni goście, m. in Władysław Piątkowski Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Grójcu, Wojciech Kłosiński Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Grójcu, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej Jacek Wichowski Komendant PSP w Grójcu oraz przedstawiciele władz samorządowych Grzegorz Górski – Wójt Gminy Chynów i Jan Stankiewicz – Przewodniczący Rady Gminy Chynów

Otwarcia Zjazdu dokonał prezes Zarządu Oddziału Gminnego Tadeusz Zakrzewski


Wójt Gminy Grzegorz Górski podziękował strażakom za społeczną służbę

Za dobrą współpracę z PSP w Grójcu podziękował strażakom Komendant Powiatowej PSP w Grójcu Jacek Wichowski

Statutowe Władze Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chynowie
oraz zaproszeni gościeI. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco: Prezes: Tadeusz Zakrzewski, Wiceprezesi: Tadeusz Dobrzyński, Sławomir Kornet, Komendant Gminny: Piotr Jarosz, Sekretarz: Mariola Kluczyk, Skarbnik: Krzysztof Wojda, Członek prezydium Krzysztof Lubowiecki Członkowie Zarządu: Bożena Makuła, Małgorzata Borowska, Kazimierz Lubryczyński, Mirosław Lubryczyński, Jan Głowacki, Ludwik Pawlak, Krzysztof Krakowiak, Stanisław Rawski, Wiesław Cybulski, Cezary Matysiak

II. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP wybrał dwóch przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego: Tadeusza Zakrzewskiego i Piotra Jarosza.

III. Wybrana na Zjeździe Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ukonstytuowała się następująco: Przewodniczący: Ireneusz Krawiecki, Członkowie: Marcin Dobrzyński, Mirosław Zawiślak.