Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020roku

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Chynów...

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057 z późn. zm.) organ...

WIĘCEJ 2021-05-27
Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji rocznego programu współpracy...

Ogłoszenie z dnia 22 października 2019r. Ogłoszenie Wójt Gminy Chynów informuje, iż zakończyły się konsultacje projektu rocznego programu współpracy...

WIĘCEJ 2019-10-25
Zaproszenia na spotkanie w sprawie konsultacji Programu Współpracy na 2020 rok

Zaproszenia na spotkanie w sprawie konsultacji Programu...

Ogłoszenie z dnia 16 października 2019r. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 zasad przeprowadzania konsultacji programów współpracy Gminy Chynów z organizacjami...

WIĘCEJ 2019-10-16
II – etap konsultacji Programu Współpracy na 2020 rok.

II – etap konsultacji Programu Współpracy na...

Ogłoszenie z dnia 30 września 2019r. Wójt Gminy Chynów ogłasza II-gi etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami...

WIĘCEJ 2019-09-30
I – etap konsultacji Programu Współpracy na 2020 rok.

I – etap konsultacji Programu Współpracy na...

Ogłoszenie z dnia 12 sierpnia 2019r. Wójt Gminy Chynów ogłasza I-szy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami...

WIĘCEJ 2019-08-12