Ogłoszenie z dnia 16 października 2019r.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 zasad przeprowadzania konsultacji programów współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Chynów zaprasza na spotkanie z organizacjami, które zgłosiły uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Spotkanie odbędzie się 22 października 2019 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chynowie, ul. Główna 67, 05-650 Chynów.

Wójt Gminy

(-) Tadeusz Zakrzewski