GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHYNOWIE

Adres:
Chynów, ul. Wolska 8
05-650 Chynów
tel. (48) 6615744

Godziny otwarcia:

poniedziałek: od godz. 8:00 do godz. 16:00
wtorek: od godz. 9:00 do godz. 17:00
środa - piątek: od godz. 7:00 do godz. 15:00


FILIA BIBLIOTECZNA W DRWALEWIE

Adres:
Drwalew, ul. Szkolna 5
05-651 Chynów

Godziny otwarcia:

poniedziałek: od godz. 9:00 do godz.16:00
środa: od godz. 8:30 do godz.15:00
piątek: od godz. 7:00 do godz. 13:30

Gminna Biblioteka Publiczna w Chynowie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Chynów.
Biblioteka zapewnia dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji mieszkańcom gminy.
Służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności gminnej, upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
Do zadań Biblioteki należy w szczególności:

  • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
  • popularyzacja książek i czytelnictwa,
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych w miejscu, wypożyczanie ich czytelnikom oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
  • organizowanie czytelnictwa, udostępnianie materiałów osobom niepełnosprawnym,
  • prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
  • doskonalenia form i metod pracy bibliotecznej.

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.