OSP CHYNÓW

Prezes Adam Jędrzejczyk 502 147 560
Naczelnik Leszek Amroziak 791 465 532

OSP DRWALEW


Prezes Seweryn Kornet 660 466 087
Naczelnik Cezary Matysiak 505 074 284

OPS GROBICE

Prezes Sylwester Marszał 606 553 614
Naczelnik Konrad Buczek

OSP MACHCIN

Prezes Daniel Samoraj 698 185 119
Naczelnik Marcin Dobrzyński 509 713 577

OSP JANÓW

Prezes Zbigniew Milewski 608 655 815
Naczelnik Marcin Maciak 509 343 157

OSP ŻELECHÓW

Prezes Adam Zwierzyński 48 667 60 93
Naczelnik Krzysztof Lubowiecki 48 667 60 21

OSP PIECZYSKA

Prezes Ludwik Pawlak 503 934 056
Naczelnik Grzegorz Górecki 48 664 68 59

OSP WATRASZEW

Prezes Krzysztof Wojda 506 159 757
Naczelnik Sylwester Kęsik 48 669 11 49