Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Poetów Polskich
w Zalesiu
Zalesie 12
05-650 Chynów
tel. (48) 6614268

Dyrektor:
Jolanta Jakubczyk

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Poetów Polskich w Zalesiu jest jedną z ośmiu szkół podstawowych w gminie Chynów. Kadra pedagogiczna liczy 13 osób, z czego 6 osób jest pełnozatrudnionych, 7 niepełnozatrudnionych.
Z liczby ogółem zatrudnionych:


  • 11 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
  • 2 osoby posiadają wykształcenie wyższe zawodowe – licencjat z przygotowaniem pedagogicznym,
Uwzględniając stopień awansu zawodowego liczba nauczycieli przedstawia się następująco:
  • stażystów – 0
  • kontraktowych – 2
  • mianowanych – 4
  • dyplomowanych – 7
Osiem osób ma kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.


Do szkoły uczęszcza w bieżącym roku szkolnym 83 dzieci. Mała liczba uczniów w klasie umożliwia indywidualne podejście do każdego dziecka. W szkole funkcjonuje Oddział Przedszkolny, do którego chodzą dzieci 6 i 5 letnie. Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły oraz poza nią i często osiągają sukcesy. Nasi absolwenci osiągają dobre wyniki na zewnętrznym sprawdzianie szóstoklasistów organizowanym przez OKE w Warszawie.

Rodzice większości uczniów naszej szkoły zajmują się rolnictwem i sadownictwem. Pomimo licznych obowiązków chętnie biorą udział w życiu szkoły i na jej rzecz.

Budynek szkolny liczy już prawie 50 lat, przypomina swym wyglądem dworek.

Nasza szkoła, to szkoła w której dzieci czują się dobrze. Sale lekcyjne są estetycznie urządzone, dobrze wyposażone i dostosowane do potrzeb dziecka. Kształcenie zintegrowane rozszerzone zostało o naukę języka angielskiego, informatykę, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

Posiadamy pracownię komputerową ze stałym dostępem do Internetu. Dysponujemy bogatym księgozbiorem w bibliotece. Najważniejsze uroczystości szkolne, przedstawienia teatralne, koncerty odbywają się w zastępczej, małej sali gimnastycznej.
W naszej szkole panuje atmosfera wzajemnej życzliwości i pełne zrozumienie potrzeb dziecka.