Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Budziszynku
Budziszynek 5
05-650 Chynów
tel. (48) 6614151

szkobudziszynek@interia.pl

www.psp_budziszynek.republika.pl/

Dyrektor:
mgr Bożena Wiatrak


Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Chynów.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.


Szkoła obejmuje swoim obwodem 9 wsi: 

  • Budziszynek, 
  • Budziszyn, 
  • Glicyn, 
  • Krężel (do nr 21), 
  • Mąkosin, 
  • Pawłówkę (do nr 17), 
  • Przyłom, 
  • Wygodne, 
  • Zawady.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziszynku jest samodzielną szkołą sześcioklasową z oddziałem przedszkolnym, posiada 7 sal dydaktycznych oraz boisko szkolne. Szkoła dysponuje bardzo dobrze przygotowaną kadrą, systematycznie doskonalącą się, wzbogacającą swój warsztat pracy. Nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Jest szkołą przyjazną, otwartą na współpracę ze środowiskiem lokalnym, umożliwiającą uczniom wszechstronny rozwój intelektualny, kulturalny i fizyczny. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa, życzliwą atmosferę i indywidualne podejście do każdego ucznia oraz solidne podstawy do dalszej nauki i warunki do rozwijania indywidualnych uzdolnień. Uczy zasad humanitaryzmu, sprawiedliwości i odpowiedzialności. Oferuje naukę dwóch języków obcych (angielskiego i rosyjskiego), zajęcia pozalekcyjne. W szkole działa Samorząd Uczniowski, Klub Europejski, Klub Małego Ekologa, Klub Artystyczny. Uczniowie uczestniczą w konkursach i zawodach sportowych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szkoła bardzo dobrze funkcjonuje w środowisku współpracując ze społecznością lokalną i władzami samorządowymi.
25 października 2006r. nadano szkole imię Kawalerów Orderu Uśmiechu.