Harmonogramy wywozu odpadów z zabudowy jednorodzinnej w Gminie Chynów w 2017 roku

Harmonogram wywozu odpadów z zabudowy jednorodzinnej w Gminie Chynów w 2016 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" w Grójcu za rok 2014

Nowe stawki za odbiór śmieci od 1 kwietnia 2015 r.

Otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chynowie

Harmonogram wywozu odpadów z zabudowy jednorodzinnej w Gminie Chynów w 2015 roku

Harmonogram wywozu odpadów z zabudowy jednorodzinnej w Gminie Chynów - II półrocze 2014 roku

Harmonogram wywozu odpadów z zabudowy jednorodzinnej w Gminie Chynów - I półrocze 2014 roku

Informacja w sprawie odbioru odpadów budowlano-remontowych oraz zielonych

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych w II półroczu 2013 roku- część II

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych w II półroczu 2013 roku- część I

KOMUNIKAT W SPRAWIE OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE NA TERENIE GMINY CHYNÓW

Informacja w sprawie pojemników na odpady komunalne - Drwalewice, Milanów, Dąbrowa Duża, Gaj Żelechowski, Zalesie, Żelechów, Żelazna, Zawady, Mąkosin

Informacja w sprawie pojemników na odpady komunalne - Żyrów, Budziszyn, Edwardów, Gliczyn, Pawłówka, Franciszków

Informacja w sprawie pojemników na odpady komunalne - Martynów, Watraszew, Janów, Krężel, Wygodne, Grobice, Hipolitów, Nowe Grobice, Budy Sułkowskie

Informacja w sprawie pojemników na odpady komunalne - Drwalew, Jakubowizna i Widok

Informacja w sprawie pojemników na odpady komunalne - Sułkowice

Informacja w sprawie pojemników na odpady komunalne

Informacja w sprawie wywozu odpadów komunalnych

Informacja w sprawie segregacji odpadów - sucha frakcja

Harmonogram wywozu odpadów w Gminie Chynów od 1 lipca 2013 roku z zabudowy wielorodzinnej

Harmonogram wywozu odpadów w Gminie Chynów od 1 lipca 2013 roku z zabudowy jednorodzinnej

Wykaz podmiotów uprawnionych do wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Chynów - stan na dzień 1.01.2013

REFORMA GOSPODARKI ODPADAMI - zmiany od 1 lipca 2013 roku

Wykaz podmiotów mających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chynów

Wykaz firm uprawnionych do wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Chynów - stan na dzień 28.06.2011