Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023roku

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Chynów...

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 571) organ...

WIĘCEJ 2024-05-14
Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji rocznego programu współpracy...

Ogłoszenie z dnia 20 października 2022r. Wójt Gminy Chynów informuje,  iż zakończyły się konsultacje projektu rocznego programu...

WIĘCEJ 2022-10-20
II – etap konsultacji Programu Współpracy na 2023 rok.

II – etap konsultacji Programu Współpracy na...

Ogłoszenie z dnia 21 września 2022r. Wójt Gminy Chynów ogłasza II-gi etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami...

WIĘCEJ 2022-09-21
I – etap konsultacji Programu Współpracy na 2023 rok.

I – etap konsultacji Programu Współpracy na...

Ogłoszenie z dnia 12 sierpnia 2022r. Wójt Gminy Chynów ogłasza I-szy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami...

WIĘCEJ 2022-08-12