Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021roku

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Chynów...

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057 z późn. zm.) organ...

WIĘCEJ 2022-06-15
Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji rocznego programu współpracy...

Ogłoszenie z dnia 26 października 2020r. Ogłoszenie Wójt Gminy Chynów informuje, iż zakończyły się konsultacje projektu rocznego programu współpracy...

WIĘCEJ 2020-10-26
II – etap konsultacji Programu Współpracy na 2021 rok

II – etap konsultacji Programu Współpracy na...

Ogłoszenie z dnia 29 września 2020r. Wójt Gminy Chynów ogłasza II-gi etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami...

WIĘCEJ 2020-09-29
I – etap konsultacji Programu Współpracy na 2021rok

I – etap konsultacji Programu Współpracy na...

Ogłoszenie z dnia 12 sierpnia 2020r. Wójt Gminy Chynów ogłasza I-szy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami...

WIĘCEJ 2020-08-12